De muzieklessen voor koperen blaasinstrumenten worden gegeven in basisschool De Neerhof, Bloedkoraal 1 in Zevenbergen op maandagmiddag en -avond.
 
Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. Deze vakanties voor het schooljaar 2015-2016 zijn:
 

VAKANTIEROOSTER

schooljaar 2015/2016

1e lesdag

7 september

herfstvakantie

26 oktober t/m 31 oktober

kerstvakantie

21 december t/m 2 januari

voorjaarsvakantie

7 februari t/m 14 februari

2e paasdag

28 maart

meivakantie

25 april t/m 7 mei

2e pinksterdag

16 mei

zomervakantie

25 juli t/m 10 september


 
 
Tarieven voor het schooljaar 2015 - 2016.
 
Tarieven (voor één lesperiode van 20 lesweken):
De betaling geschiedt vooruit voor 20 lessen. De eerste periode loopt van
7 september 2015  tot 7 februari 2016. De tweede periode van 7 februari tot en met 23 juli 2016.
Het lesgeld moet op de rekening zijn bijgeschreven binnen twee weken na dagtekening van de nota. U dient hiervoor zelf zorg te dragen. Bij niet tijdige betaling vervalt het recht op les.
 
Opzeggen kan, u zit maximaal aan één lesperiode vast. In principe is er geen restitutie van lesgeld.
Er is een lesgarantie van 35 lessen per schooljaar. Bij minder dan 35 lessen per jaar door toedoen van de docent wordt geprobeerd de lessen in te halen. Indien dit niet lukt vanuit de docent dan vindt restitutie van lesgeld plaats voor het aantal lessen minder dan 35.
De kosten voor een landelijk erkend examen bedragen +/- €40,00,  extra theorielessen volgen is mogelijk en kosten ca. €45,-- voor 10 groepslessen
Lid van het kunstencollectief ( www.kunstencollectief.nl)